Laikraštinės brošiūros

Brošiūros spausdinamos ant laikraštinio ofsetinio popieriaus rulonine spaudos mašina.

Brošiūros didžiausias galimas formatas 198x275 mm (segta).

Spaudai paruošiami failai - 198x275 mm dydžio puslapiais.
Pakraščiuose iš 3 pusių paliekamos ne mažesnės nei 5 mm paraštės be spaudos.
Garantuotas spaudos plotas - 193x265 mm.
Brošiūra gali būti vieno lanko (4, 8, 16 psl.), o taip pat ir keleto lankų.