Laikraščiai

Spaudai paruošiami failai - 285x420 mm dydžio puslapiais.

Pakraščiuose iš visų pusių paliekamos 10 mm paraštės be spaudos.

Garantuotas spaudos plotas - 265x400 mm.

Vieno sąsiuvinio laikraštis gali būti nuo 4 iki 24 psl. Sąsiuvinių gali būti keletas.