Istorija

Dr_Jonas_Sliupas.jpg Dr. Jonas Šliūpas

1923 m. rugsėjo 1 d. – spaustuvės įkūrimo data. „Titnago“ vardą įsteigėjas Jonas Šliūpas – žinomas valstybės veikėjas, medicinos  daktaras – suteikė neatsitiktinai. „Be kibirkšties, gaunamos skeliant šį kietą akmenį į akmenį, žmogaus gyvenimas būtų tamsesnis“ – teigė jis.

Pirmieji 6 spaustuvės darbuotojai bei vadovai, kaip ir visa technika, atkeliavo iš Karaliaučiaus ir Tilžės. Tekstai buvo renkami rankomis, spausdinami darbininko sukama mašina. Kiekvieną tuometinį spaustuvės leidinį galima laikyti rankų darbo kūriniu.

 

1926 m. už aukštos kokybės produkciją „Titnagas“ pelnė Žemės ūkio ir pramonės parodos aukso medalį.

„Titnago“ spaustuvė metų tėkmėje ir santvarkų virsmuose išliko neatsiejama Šiaulių miesto pramonės dalimi, tvirta baze kultūros vertybėms – knygoms, laikraščiams – spausdinti, valstybės ir privačių įmonių užsakymams atlikti.

Sovietinė poligrafijos sistema „Titnagui“ skyrė siaurą specializaciją – laikraščių leidybą didelei Šiaurės Lietuvos daliai. Dar buvo spausdinami įvairūs blankai, etiketės, reklamos leidiniai, brošiūros.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, spaustuvė buvo privatizuota. Sparčiai plečiantis paslaugų asortimentui, apgalvotos ir kryptingos investicijos užtikrina spaudos kokybę, konkurencingumą.

Nuo 2001 m. „Titnagas“ – UAB Koncerno „Achemos grupė“ narys.

2007 m. gegužės 8 d. bendrovėje įdiegta kokybės vadybos sistema ISO9001:2008.

AB spaustuvė „Titnagas“ – asocijuotų struktūrų Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų (ŠPPAR) bei Šiaulių pramonininkų asociacijos (ŠPA) nariai.